Συγγραφικό Έργο

Το Α και το Ω του Management Συντονιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,
Μελίνα Τσικογιαννοπούλου,
εκδόσεις:FINANCIAL FORUM,
ΑΘΗΝΑ 2006Το Α και το Ω του Management Συντονιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

εκδόσεις: FINANCIAL FORUM

ΑΘΗΝΑ, 2006

MANAGEMENT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
Μελίνα Τσικογιαννοπούλου,
Εκδοση του ΕΙΑΣ στις εκδόσεις: FINANCIAL FORUM,
ΑΘΗΝΑ 1993Management Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Μελέτη που Βραβεύτηκε & Εκδόθηκε από το ΕΙΑΣ στις εκδόσεις: FINANCIAL FORUM

ΑΘΗΝΑ, 1993