Ενδεικτικές Συνεργασίες
 • Έχει συνεργαστεί  με την πλειονότητα των Επιχειρήσεων της Ασφαλιστικής αγοράς (Ασφαλιστικές Εταιρίες & Εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης) με ενδοεπιχειρησιακά και ανοιχτά σεμινάρια.
 • Έχει πολυετή, μόνιμη και τακτική συνεργασία με το ΕΙΑΣ, όπου και συμμετέχει:

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών ΣπουδώνΕλληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών            - Στα ετήσια προγράμματα των Ασφαλιστικών Σπουδών

            - Σε σεμινάρια Πιστοποιήσης & Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών  
              Διαμεσολαβητών

            - Σε πλήθος ανοιχτών σεμιναρίων

            - Ως Επόπτρια Πτυχιακών Εργασιών των Σπουδαστών Ετήσιων Σπουδών

 • Ενδεικτικά Οργανισμοί - Εταιρίες όπου έχει συνεργαστεί:
  • ΕΕΑ - Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
  • AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  • GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  • ALPHA BANK
  • MARFIN BANK
  • ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
  • ASK
  • TAOUSANIS CONSTRACTIONS