Βιογραφικό σημείωμα


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Μελίνα ΤσικογιαννοπούλουΜελίνα Τσικογιαννοπούλου

 • 1991 - Σήμερα

Σύµβουλος Εκπαίδευσης & Aνάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • 1991 - 2010

  Σύµβουλος Επιχειρήσεων & Μέτοχος των εταιριών ΜS INTERNATIONAL & 
  "Οικονοµικό Μουσείο" Εµµ.Τσικογιαννόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., όπου  παρείχαν  Συµβουλευτικές & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες Ελλάδας & Κύπρου.
 • Συγγραφή Βιβλίων
 • Δημιουργία δεκάδων εκπαιδευτικών Εγχειριδίων
 • Πραγµατοποίηση άνω των 870 Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων.

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Κάτοχος MBA, με εξειδίκευση στους Ανθρώπινους πόρους από το Kingston University, London, U.K.
 • Χρηµατοοικονοµικές Σπουδές από Ε.Ι.Α.Σ., Ισότιµο του International Certificate For  Financial Advisers Του C.I.I. Της Αγγλίας.
 • Απόφοιτος των Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. (1990) και το Μεταπτυχιακό του (1997).
 • Απόφοιτος σχολής Προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Απόφοιτος ∆ραµατικής σχολής - Υποκριτικής τέχνης
 • Γνώση Αγγλικών
 • Παρακολούθηση πλήθους εξειδικευµένων σεμιναρίων όπως π.χ. Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, νευρογλωσσικού προγραμματισμού, χρηµατοασφαλιστικά, δημιουργίας Ιστοσελίδων κ.α.