Προφίλ
  • Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης

 

  • Εκπαιδεύτρια, Εγγεγραµµένη στο µητρώο εκπαιδευτών – εισηγητών του ΟΑΕ∆

 

 


 

Οικονομικό Μουσείο

 

Συνιδρύτρια του "Οικονομικού Μουσείου" στην Βοιωτία