Συνεχίζουμε Δυναμικά με νέο σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης στο "Οικονομικό Μουσείο"

Συνεχίζουμε Δυναμικά με νέο σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης στο "Οικονομικό Μουσείο"

Καταχώρηση 2014/10/25

1o Σεμινάριo Νοεμβρίου

1. Αυτογνωσία & Αποτελεσματική Επικοινωνία (Αντιμετώπιση όλων των "Επικοινωνιακών Τύπων" Πελάτη)

 Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
1ο τμήμα : Σάββατο 15/11/2014  15.00 – 19.30

 Τελευταία ημέρα Δήλωσης συμμετοχής & κατάθεσης Τετάρτη 12/11/2014

Αναλυτικές Πληροφορίες & Θεματολογία Σεμιναρίου

Αίτηση συμμετοχής