Νέο Webinar: Ο Δρόμος Επιβίωσης Του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Του Αύριο

Νέο Webinar: Ο Δρόμος Επιβίωσης Του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Του Αύριο

Καταχώρηση 2014/11/26

Ημερομηνία:
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 & ώρα: 18.00 – 20.00

Σκοπός του webinar

Το webinar αποσκοπεί να γνωρίσει στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές  τον τρόπο που θα πρέπει να τοποθετηθούν στο σημερινό Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον, ώστε:

 • Να υπάρχουν και αύριο στον Ασφαλιστικό χώρο
 • Nα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική τους δραστηριότητα
 • Να  είναι πιο αποδοτικοί  στην εργασία τους
 • Να  αξιοποιούν αποτελεσματικά τα Social Media (facebook & LinkedIn).

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε όλη την Ασφαλιστική Αγορά! Σε έμπειρους αλλά και νέους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων. Επίσης, σε ασφαλιστικά γραφεία, υπαλλήλους Ασφαλιστικών γραφείων και σε όλους όσους εμπλέκονται στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.

Θεματολογία

 • Αιτίες αλλαγής του περιβάλλοντος εργασίας του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
 • Γιατί χάνονται σήμερα πωλήσεις και πελάτες από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
 • Στρατηγικές Επαγγελματικές Αποφάσεις για την επιβίωση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
 • Σημαντικές αποφάσεις του τρόπου Εργασίας
 • Το Marketing του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή του αύριο
 • Cross Selling – Οι κρίσιμες διασταυρούμενες πωλήσεις
 • Κατηγοριοποίηση πελατών
 • Αποτελεσματική Αξιοποίηση των Social Media
 • Γιατί αποτυγχάνουν οι επιχειρήσεις σήμερα?  

Κόστος webinar:  25€

Δήλωση Συμμετοχής στο: www.insurancewebinar.gr