Θεραπεία Παραπόνων

 

Η λέξη παράπονο προέρχεται από τη λέξη ΠΟΝΟΣ.

Οταν πονάμε πάμε στο γιατρό.

Οι γιατροί κατ΄εξοχήν ακούνε παράπονα

 ΦΑΣΗ 1η       Ακούτε χωρίς να διακόπτετε

ΦΑΣΗ        Δείξτε κατανόηση στο προβλημα

ΦΑΣΗ       Μην δικαιολογήστε

ΦΑΣΗ        Κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις

ΦΑΣΗ        Συμφωνείστε επί του πρακτέου

ΦΑΣΗ        Διεκπεραιώστε ότι αναλάβατε μέχρι την ολοκλήρωση τους