Οργανωμένη Πώληση

 • Λογική κατάρτισης Ασφαλιστικού προγράμματος Ζωής

 • Βασικές Αρχές πώλησης

 • Πριν την πώληση

  • Υλική, ψυχική, νοητική προετοιμασία

  • Εξεύρεση υποψηφίων πελατών

  • Χρήση και αξιοποίηση των Social Media

 • Κατά την πώληση

  • Προγεφύρωμα

  • Κίνηση ενδιαφέροντος

  • Σιωπή

  • Κάντε τον πελάτη να προαγοράσει

  • Ανάπτυξη προγράμματος

  • Αντιρρήσεις - Συζήτηση

  • Κλείσιμο

 • Μετά την πώληση

  • Σωστό Service

  • Συστάσεις

  • Χρήση και αξιοποίηση των Social Media

 •  Κατά την πώληση
  • Προγεφύρωμα

  • Κίνηση ενδιαφέροντος

  • Σιωπή 

  • Κάντε τον πελάτη να προαγοράσει

  • Ανάπτυξη προγράμματος

  • Αντιρρήσεις - Συζήτηση

  • Κλείσιμο

 • Μετά την πώληση
  • Σωστό Service

  • Συστάσεις

  • Χρήση και αξιοποίηση των Social Media