Η Λεκτική Επικοινωνία & η Γλώσσα του σώματος

Η Λεκτική Επικοινωνία & η Γλώσσα του Σώματος

 • Ορισμοί
 • Χαρακτηριστικά Επικοινωνίας
 • Κανάλια Επικοινωνίας
 • Φυσικές δυνατότητες του ανθρώπου 
 • Τι εμποδίζει την επικοινωνία ;
 • Λεκτική Επικοινωνία
  • Τα 3 είδη του λόγου
  • Η δύναμη της λεκτικής επικοινωνίας
  • 12 τρόποι να κόψεις τη φόρα του άλλου να μιλήσει
  • Ανδρικός και γυναικείος τρόπος λεκτικής επικοινωνίας
 •  Ανακεφαλαίωση μηνυμάτων που στέλνουμε και δεχόμαστε
 • Έλεγχος 5 σημείων για μια αποτελεσματική επικοινωνία
 • Ακοή
 • Όραση
  • Η γλώσσα του σώματος
  • Ζωτικοί χώροι και ζώνες
 •  Πως να βελτιώσετε την επικοινωνία