Η Διεύρυνση της Φυσικής μου Αγοράς

 • Απαραίτητες καθημερινές εργασίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

 • Ποια είναι η αγορά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

 • Πριν την πώληση

 • Η φυσική μας αγορά

 • Ποιοτικοί τρόποι για να διευρύνετε τη φυσική σας αγορά

  • Συστάσεις

  • Προσωπική παρατήρηση

  • Κέντρα επιρροής

 • Προσέγγιση υποψηφίου πελάτη (άμεση - έμμεση)

  • Social Media

  • Τηλέφωνο

  • Επιστολή

  • E-mail

 •  Αγορές στόχοι - διείσδυση σε επιλεγμένη αγορά

 • Άσκηση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Επιλεγμένης Αγοράς

 • Υποβολείς - υποδείγματα