Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

 • Σκοποί & στόχοι της σωστής διαχείρισης χρόνου

 • Τι είναι ο χρόνος;

 • Θωρητική προσέγγιση

 • Οικονομική προσέγγιση

 • Πρακτική - λειτουργική προσέγγιση

 • Οι κλέφτες του χρόνου

 • Τομείς παρέμβασης - τριβών  

 • Αναλυτικότερες συμβουλές για εξοικονόμηση χρόνου

 • Λογιστική διαχείριση χρόνου

 • ΙΔΕΕΣ

  • Διαχείριση χρόνου δημιουργικών εργασιών

  • Διαχείριση χρόνου εκτελεστικών εργασιών

  • Διαχείριση χρόνου μικτών εργασιών

 •  Προγραμματισμός & χρόνος