Εποπτεία Έλεγχος

 • Έλεγχος συνεργατών

  • Τρόποι και μέθοδοι ελέγχου δραστηριότητας

  • Μέτρηση απόδοσης - αποτελεσματικότητας

  • Δίαχείριση υποδραστηριότητας 

 • Έλεγχος υποκαταστήματος

  • Τρόποι  και μέθοδοι ελέγχου υποκαταστήματος

  • Εντοπισμός προβλημάτων

  • Διορθωτικές ενέργειες