Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Δημιουργός Επαγγελματιών)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Δημιουργός Επαγγελματιών)

 • Οι τρεις εργασίες (Διδασκαλία - Εκπαίδευση - Αγωγή)

 • Τα 4 επίπεδα εκπαιδευτικής διαμόρφωσης μέσω των 4ων στυλ ηγεσίας

 • Η διαδικασία της Διδασκαλίας

  • Προετοιμασία

  • Επίπεδο συνείδησης εκαπιδευόμενου

  • Δυσκολίες στην εκπαίδευση

 •  Η διαδικασία της εκπαίδευσης

  • Αποτελεσματικός Εκπαιδευτής

 •  Ικανότητα Ηγεσίας - Επαγγελματικότητα - Συνεχή αυτοβελτίωση

 • Η διαδικασία της Αγωγής