Σεμινάρια ManagementΣεμινάρια Management

"Management είναι ο σωστός χειρισμός των σωστά επιλεγμένων ανθρώπων, με σωστή παρώθηση και πίστη, για επίτευξη ορισμένου αποτελέσματος, σε ορισμένο χρόνο, με προσδιορισμένα τεχνικά και οικονομικά μέσα."

 

Το MANAGEMENT είναι Πρακτική και Επιστήμη