Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής & Επικουρικού Κεφαλαίου

Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής & Επικουρικού Κεφαλαίου

 • Εσαγωγικά στοιχεία

  • Ασφαλιστική αγορά

  • Ανάκληση ασφαλιστικών εταιριών

 •  Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

  • Περιγραφή (σκοπός, μέλη, εισφορές)

  • Λειτουργία (βασικοί μηχανισμοί, καλύψεις)

  • Ερωτήσεις & Case Studies

 • Επικουρικό Κεφάλαιο

  • Περιγραφή (σκοπός, μέλη, εισφορές)

  • Λειτουργία - καλύψεις

  • Ερωτήσεις & Case Studies