Ατομικές Ασφαλίσεις Προσώπων (Ζωή – Υγεία – Σύνταξη

 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΖΩΗ – ΥΓΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ)

  • Σκοπός Και Αντικείμενο Καλύψεων Του Κλάδου Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής

  • Συμπληρωματικές Έννοιες Και Ορολογία Των   Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής

  • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι Θανάτου Και Επιβίωσης - Μακροζωίας

  • Ανάλυση Κλασσικών Τιμολογίων (Προϊόντα) Ζωής

  • Τιμολόγια Ζωής Αυτόματης Αναπροσαρμογής

  • Βασικές Εξαιρέσεις Κλασσικών Καλύψεων

  • Ανάλυση Ασφαλιστικών Προϊόντων Unit Linked

  • Συμπληρωματικές Καλύψεις Σωματικών Βλαβών Και   Ανικανότητας

  • Συμπληρωματικές Καλύψεις Υγείας