Αγορά και οφέλη των Ομαδικών Ασφαλίσεων

  • Σκοπός και αντικείμενο καλύψεων των Ομαδικών

  • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ομαδικών

  • Το πρώτο Underwriting

  • Αγορά και οφέλη του κλάδου Ομαδικών 

  • Τεχνικές πώλησης και ιδιαιτερότητες των Ομαδικών

  • Κατά την πώληση - Τεχνικές & αντιμετώπιση αντιρρήσεων