Σεμινάρια Ασφαλιστικών Θεμάτων

Σεμινάρια Ασφαλιστικών ΘεμάτωνΣεμινάρια Ασφαλιστικών Θεμάτων

Τα σεμινάρια Ασφαλιστικών Θεμάτων είναι μια εξειδικευμένη κατηγορία επαγγελματικής εκπαίδευσης που σκοπό έχει να διευρύνει τις γνώσεις του εκπαιδευόμενου συνεχώς, πάνω σε θέματα τεχνικά, ασφαλιστικών προϊόντων, θεμάτων της ασφαλιστικής αγοράς,  ανταγωνισμού, ανταλλαγής εμπειριών κ.λπ. και φυσικά μέσω της γνώσης και τις αυτοπεποίθησης που αυτή δημιουργεί να βοηθήσει και να εθίσει τον εκπαιδευόμενο στο σωστό τρόπο εργασίας, μέσα από την εργαστηριακή εκπαίδευση (case studies, εργασίες, ασκήσεις).