Η εκπαίδευση και οι στόχοι της

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ΕΕΑ

 

Είναι σε όλους μας γνωστό πως η καλύτερη στρατηγική για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των στόχων και των οραμάτων μας είναι η δια βίου, ευέλικτη, περιεκτική και καινοτόμος εκπαίδευση!

 

 

 

Η συνεχής εκπαίδευση έχει τρεις στόχους:

  1. Να διευρύνει τις γνώσεις του εκπαιδευόμενου συνεχώς, πάνω σε θέματα τεχνικά, πώλησης, διοίκησης, ανταγωνισμού, οικονομίας, ανταλλαγής εμπειριών κ.λπ.
  2. Να εθίσει τον εκπαιδευόμενο στο σωστό τρόπο εργασίας, μέσα από την εργαστηριακή εκπαίδευση (case studies, εργασίες, ασκήσεις)
  3. Για λόγους καθαρά ψυχολογικούς, υποκίνησης και παρώθησης